Termékek

A Clementine számos területen nyújthat segítséget az üzleti problémák, kihívások megoldásában. Termékeink, szolgáltatásaink minden elemzési igényt kielégítenek, támogatják az üzleti folyamatokat az adatgyűjtéstől a komplett elemzések elvégzésén át a riportok készítéséig. Célunk, hogy ügyfeleink maximálisan kihasználhassák szoftvereink elemzési képességeit és a konzultációs együttműködés után is hatékonyan meg tudják oldani a felmerülő üzleti problémáikat.

A statisztika mint tudományág a tervezés-től és adatgyűjtéstől kezdve egészen a konkrét elemzésig és riportkészítésig segíti a hatékony üzleti működést, támogatja a döntéshozatalt. 

IBM SPSS Statistics »

Statisztikai szoftver egységes, integrált felülettel, áttekinthető, jólstrukturált menürendszerrel az adatokban rejlő információk feltárásához.

IBM SPSS Statistics Modulok »

Az IBM SPSS Statistics egy moduláris felépítésű termékcsomag,amely teljes körű támogatást nyújt az elemzési folyamathoz.

CLEMSTAT »

Statisztikai eszköztár, mely az adatelemzés minden lépésében hatékonytámogatást nyújt az adatelőkészítéstől az adatmanipuláción át a modellezésig.

AMOS »

Hatékony és könnyen használható strukturális egyenlet modellező szoftver.Realisztikusabb modelleket alkot, mint a standard többváltozós statisztikák.

Az adatbányászat az aktuális körülmények tisztább áttekintését és a jövőbeni események pontosabb modellezését teszi lehetővé a gazdálkodó szervezetek számára.

IBM SPSS Modeler »

Tegye hatékonyabbá vállalati folyamatait és ismerje meg ügyfélkörét! Adatelőkészítő, -vizualizáló és -előrejelző modellezés funkciók segítik munkáját.

IBM SPSS Modeler Server »

Felhő-alapú, skálázható teljesítményű infrastruktúra az adatbányászathoz.

Egy vállalaton belül naponta több száz, sőt akár több ezer kritikus döntést hoznak. Ezek a döntések befolyásolják a vállalat bevétel-generáló képességét, a költségek nagyságát, és a kockázatot mértékét. Az SPSS üzleti alkalmazásai abban segítenek, hogy ezeket a döntéseket a leggördülékenyebben és leghatékonyabban hozhassa meg.

A vállalatok világszerte minden iparágban információkat állítanak elő adataikból, hogy jelenlegi működésüket összhangba hozzák jövőbeli céljaikkal. A prediktív üzleti alkalmazásokat a mindennapi működésbe beépítve a szervezetek kontrollálhatják a döntéseket, ezáltal üzleti céljaikat sikeresen teljesíthetik. Ezt úgy érik el, hogy múltbeli információkat felhasználva elemzik a jelenlegi helyzetet, majd előrejelzik a jövőt. A múltbeli adatokat használják fel, hogy döntési folyamataikat optimalizálják, irányítsák és automatizálják. Ennek eredményeként nőhet a keresztértékesítésből származó forgalom, csökkenhetnek a marketing költségek, kiszűrhetők lesznek a csalásgyanús esetek vagy növekedhet a kampányokra adott válaszadási arány.

IBM SPSS CADS »

Adatokon alapuló, prediktív üzleti alkalmazások integrációja a mindennapifolyamatokba a gördülékeny és eredményes döntésekhez.

A csalás jelentős és egyre erőteljesebb kihívást jelent a pénzügyi ágazat számára: becslések szerint évente a forgalom öt-nyolc százalékával felérő veszteséget jelent a vállalatoknak.

A csalásfelderítés által felderíthetők, előrejelezhetők és elháríthatók a csalások. A már ismert típusú csalásokhoz hasonló újabb eseteket irányított tanuló algoritmusok segítségével kutatjuk fel, amelyek megadják a leginkább csalásgyanús esetek listáját. Ezen eseteket további vizsgálat alá kell vetni, hogy fény derüljön arra, valóban csalásról van-e szó.

Az új csalástípusok az adatbázisból szintén automatikusan felderíthetők az irányítatlan tanuló algoritmusok segítségével. Segítségükkel azonosíthatunk extrém, rendhagyó eseteket, amelyek az átlagos viselkedési mintázatoktól kiugróan eltérnek. Ezeket az eseteket gyanúsnak minősítjük, amelyeket tovább kell vizsgálni.

A fenti két módszer egyidejű alkalmazásával mind a már ismert, mind az új típusú csalások gyanús esetei gyorsan kiszűrhetők és továbbíthatók a speciális vizsgálati csoporthoz.

i2 iBase »

Az i2 iBase kiváló megoldás nagy volumenű adat tárolásához és -elemzéséhez.

i2 Analyst's Notebook »

A bűncselekmények felderítésének, -vizsgálatának és -megelőzésének eszköze.

Legújabb munkahelyi egészségfejlesztést célzó szolgáltatásunk, a ClemVital Program, melynek egyedisége abban rejlik, hogy a statisztika eszközeire támaszkodva megfogalmazott szervezeti hatékonyságot növelő célkitűzéseket az emberi tényezőt középpontba állító módszerrel kombinálva tesszük gyakorlatorientáltabbá és célzottabbá. Mindezt a vállalati keretrendszerben működő teljesítmény mutatók, a valós élethelyzetekben mérhető fiziológiás reakciók, és a munkatársak pszichológiai sajátosságjegyeinek együttes vizsgálatával érjük el.

ClemVital Csomag »

Tudatos életmód és hatékony regenerálódás a folyamatosan változó körülményekközött is állandóan magas szintű teljesítményért.

Mi történik, ha az információ nagy része nem strukturált, hanem szöveges formában áll rendelkezésre, például feljegyzésekben, dokumentumokban vagy a világhálón? Ez esetben előfordulhat, hogy a kizárólag strukturált adatokra alapozott elemzés nem ad teljes képet az üzleti folyamatairól.

CLEMTEXT »

A magyar nyelv sajátosságainak kezelésével, szótárak és morfológiai eszközöksegítségével a leiratozott szövegből információt kinyernyi képes szoftver.

IBM SPSS Text Analytics »

Struktúrált és struktúrálatlan adatok szöveganalitikai szoftver segítségéveltörténő feldolgozásából származó információ a helyes üzleti döntésekhez.