IBM SPSS Text Analytics

IBM SPSS Text Analytics

Struktúrált és struktúrálatlan adatok szöveganalitikai szoftver segítségéveltörténő feldolgozásából származó információ a helyes üzleti döntésekhez.

///

Milyen iparágakban alkalmazható?
Biztosítás
Egészségügy
Energiaszolgáltatás
K+F tevékenység
Kereskedelem
Kormányzat
Oktatás, kutatás
Pénzügyi szolgáltatások
Piackutatás
Telekommunikáció

Az IBM SPSS Modeler Premium prediktív és szöveganalitikai eszköztárával lehetőséget biztosít adatainak ez idáig példa nélküli feltérképezésére, ezáltal megbízható döntések meghozatalára, mely a befektetéseinek megtérüléséhez is hozzájárul. Lehetővé teszi, hogy a legkülönfélébb adatforrásokból nyerjen ki információt, így a strukturált adatfeldolgozást kiegészítheti az olyan strukturálatlan adatokból származó információkkal, mint például a web aktivitás, blog tartalmakból és vásárlói visszajelzésekből kinyert fogyasztói vélemények, e-mailek vagy cikkek.

Az SPSS Text Analytics lehetővé teszi fontos összefüggések, vélemények és kapcsolatok feltárását, és ezek olyan strukturált formátumba hozását, mely a prediktív modellezés alapját képezheti. Olyan grafikus felülettel rendelkezik, mely elemzők és üzleti felhasználók által is könnyen kezelhető, nyelvész segítsége nélkül is. A szöveges adatok közvetlenül hozzáférhetők, a döntéshozók és más alkalmazások által felhasználhatók.

Az SPSS Text Analytics haladó nyelvészeti és NLP (Natural Language Processing) technológiát alkalmaz a különböző szöveges állományok gyors feldolgozására, valamint az ezekből történő össze függések kigyűjtésére. Segítségével strukturálatlan adatok széles köre válik elérhetővé és feldolgozhatóvá. Az összefüggések kinyerése után adatbányászati technikák alkalmazhatók. A kinyert információk strukturált adatokkal kombinálhatók és prediktív modellekben alkalmazhatók. Ezáltal jelentősen javítható a prediktív adatmodellek pontossága és eredménye.